پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 17 فروردين 1399
مستند جاذبه های گردشگری استان
 ردیف  عنوان  دانلود
 1  معرفی شهر ارومیه  دانلود فایل
 2  معرفی شهر تکاب  دانلود فایل
 3  معرفی شهر سردشت  دانلود فایل
 4  معرفی شهر پیرانشهر  دانلود فایل
 5  معرفی شهر ماکو  دانلود فایل
 6  معرفی شهر مهاباد  دانلود فایل
 7  معرفی شهر خوی  دانلود فایل
 8  معرفی  آبشار سلوک ارومیه  دانلود فایل
 9  معرفی مدرسه هدایت ارومیه  دانلود فایل
 10   معرفی مقبره شمس تبریزی خوی دانلود فایل
 11   معرفی مقبره سید صدرالدین چالدران  دانلود فایل
 12   معرفی پل خاتون خوی دانلود فایل
 13   معرفی تپه حسنلو نقده  دانلود فایل
 14   معرفی چمن متحرک تکاب دانلود فایل

 


5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0