پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 17 فروردين 1399
لیست خدمات
ردیف  عنوان خدمت نوع خدمت  لینک سامانه
1 صدور مجوز ارائه خدمات گردشگری و اطلاع رسانی 

 الکترونیکی ورود به سامانه 
2 صدور مجوز بند ب گردشگری                               الکترونیکی  ورود به سامانه
 3 سامانه ثبت نام در آزمون های گردشگری 

الکترونیکی  ورود به سامانه 
4 سامانه صدور مجوزهای صنایع دستی

الکترونیکی  ورود به سامانه
 5 سامانه ایثارگران

الکترونیکی  ورود به سامانه
مرکز ارتباط مردمی سامد 

الکترونیکی  ورود به سامانه 
 7  رسیدگی به شکایات مردمی

الکترونیکی  ورود به سامانه 
 8 شناسايي و معرفي محل سكونت هنرمندان
 
الکترونیکی   ورود به سامانه 
9  استعلامات میراث فرهنگی
 

 غیرالکترونیکی
    
مراجعه به اداره کل
10  صدور مجوز تعمیرات کلی و جزئی در بازار
 
غیرالکترونیکی  مراجعه به اداره کل 
11 شرکت در مناقصات و مزایدات 

غیرالکترونیکی   لینک اطلاع رسانی 
12   استعلام خانه باغ 

غیرالکترونیکی   مراجعه به اداره کل   
13 دانلود فلوچارت فرایندهای سازمان الکترونیکی     لینک دانلود
 14 دانلود اپلیکشن گردشگری  الکترونیکی   لینک دانلود 

 


5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0