سه‌شنبه, 30 مهر 1398
مناقصات
دسته بندي اخبار 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی برگزار می کند آگهی فراخوان سرمایه گذاری و مشاركت در پروژه های اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی 
نوبت سوم
کد خبر : ۶۲۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
۸:۵۸:۴۴
اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد پروژه های زیر را به استناد ماده (27) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق دستورالع ...
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی برگزار می کند فراخوان اعطای مجوز مركز آموزش علمی كاربردی 
مرکز علمی و کاربردی صنایع دستی
کد خبر : ۶۲۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
۱۴:۳:۴۸
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه یکصد و هشتادمین شورای عالی اداری مورخ 02/10/1396 در خصوص تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دست ...
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی برگزار می کند آگهی مزایده عمومی ( یك مرحله ای) 
مزایده اموال
کد خبر : ۶۲۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
۱۴:۰:۳۴
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اموال درج شده در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) واگذار نماید.
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی برگزار می کند فراخوان 
مرکز علمی و کاربردی صنایع دستی
کد خبر : ۶۱۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
۱۳:۱۰:۴۸
ادااداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای جایگزینی مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی بر اساس شیوه نامه اجرایی ایجاد مراکز علمی – کاربرد ...
کد خبر : ۲۳۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ 
۱۴:۳۶:۳۴
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های ...
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار می کند مزایده حمام تاریخی اتحادیه 
تمدید شد
کد خبر : ۲۳۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ 
۹:۴۴:۱۴
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های ...
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی برگزار می کند تكمیل كمپینگ گردشگری اژدها بولاغی و ایجاد راه دسترسی به چشمه گراوان سردشت 
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)
کد خبر : ۲۳۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
۱۲:۹:۳۴
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) تكمیل كمپینگ گردشگری حسنلو (یئدی گوز) 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی برگزار می کند
کد خبر : ۲۳۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
۱۱:۴۹:۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط دارای حداقل پایه ...
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار می کند مزایده حمام تاریخی اتحادیه 
تمدید مزایده
کد خبر : ۲۲۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ 
۹:۴۲:۲۲
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های ...

برنده مناقصات

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0