پنج‌شنبه, 30 شهريور 1396 الخميس, سبتمبر 21, 2017           فارسی English
مناقصات
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ 
۱۴:۳۶:۳۴
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های ...
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار می کند مزایده حمام تاریخی اتحادیه 
تمدید شد
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ 
۹:۴۴:۱۴
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های ...
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی برگزار می کند تكمیل كمپینگ گردشگری اژدها بولاغی و ایجاد راه دسترسی به چشمه گراوان سردشت 
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
۱۲:۹:۳۴
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) تكمیل كمپینگ گردشگری حسنلو (یئدی گوز) 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی برگزار می کند
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
۱۱:۴۹:۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط دارای حداقل پایه ...
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار می کند مزایده حمام تاریخی اتحادیه 
تمدید مزایده
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ 
۹:۴۲:۲۲
صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های ...
  آرشيو اخبار

برنده مناقصات

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7