شنبه, 26 مرداد 1398
رو عنوان : صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار می کند
عنوان : مزایده حمام تاریخی اتحادیه
زير عنوان : تمدید مزایده
کد خبر : ۲۲۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۹:۴۲:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صندوق احیاءو بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد نسبت به انجام مزایده و واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی اتحادیه در جوار بازار تاریخی و بهترین نقطه تجاری شهر ارومیه با کاربری های خدماتی و پذیرایی به سرمایه گذاران ذیصلاح اقدام نماید . بدینوسیله از علاقه مندان و سرمایه گذاران محترم دعوت میگردد با مراجعه به نشانی www.chre.irو 33913795-021 و یا اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی( معاونت میراث فرهنگی) نسبت به دریافت اسناد مزایده ، پاسخ به سوالات و تحویل پاکات  تا تاریخ 94/11/3 اقدام نمایند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0